Guido REIL : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 

Laatste activiteiten 

Situatie in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact