Marek Paweł BALT : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Contact