Mounir SATOURI : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 
Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije 

Contact