Łukasz KOHUT : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië 

Plaatsvervanger 

Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Contact