Elżbieta KRUK : Home 

Lid 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Contact