François-Xavier BELLAMY : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie visserij 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie voor de betrekkingen met Irak 

Laatste activiteiten 

Contact