Beata MAZUREK : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Contact