Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA : Home 

Lid 

Commissie regionale ontwikkeling 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland 

Plaatsvervanger 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Contact