Elżbieta RAFALSKA : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Contact