Sylwia SPUREK : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 

Contact