Stéphane BIJOUX : Home 

Lid 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

Contact