Søren GADE : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie visserij 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Iran 

Contact