Kira Marie PETER-HANSEN : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 

Laatste activiteiten 

Contact