Damien CARÊME : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Commissie industrie, onderzoek en energie 

Laatste activiteiten 

Contact