Gilles BOYER : Home 

Lid 

BURO  
Bureau van het Europees Parlement 
QUE  
Quaestoren 

Verantwoordelijkheden als quaestor: 

  • Veiligheidskwesties in de gebouwen van het Parlement met betrekking tot individuele leden – uitvoeringsmaatregelen (met inbegrip van de toepassing van de door het Bureau vastgestelde rookverbodregeling)
  • Technische aspecten van het register van lobbyisten, toegang tot besloten ruimtes voor regelmatige bezoekers
  • Taal- en computercursussen voor de leden
  • Gebruik van de bibliotheek van het Parlement door de leden en documentenbeheer
  • Contacten met de Vereniging van voormalige leden, waaronder aan voormalige leden toegekende faciliteiten
  • Lid van het Raadgevend Comité voor de behandeling van klachten over intimidatie door leden van het Europees Parlement
  • Lid van de Werkgroep ICT-innovatiestrategie van het Bureau
  • Bemiddelaar overeenkomstig artikel 23 van de uitvoeringsbepalingen van het Statuut van de geaccrediteerde parlementaire medewerkers
Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo 

Plaatsvervanger 

Commissie begrotingscontrole 
Commissie constitutionele zaken 
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 

Contact