Attila ARA-KOVÁCS : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 

Contact