Laura HUHTASAARI : Home 

Lid 

Commissie constitutionele zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Laatste activiteiten 

Contact