Hélène LAPORTE : Home 

Lid 

Begrotingscommissie 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Contact