Michael HEAVER : Home 

Lid 

Commissie begrotingscontrole 
Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Delegatie voor de betrekkingen met Iran 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 

Contact