June Alison MUMMERY : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie visserij 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro 

Contact