Lucy NETHSINGHA : Home 

Voorzitter 

Commissie juridische zaken 

Lid 

CPCO  
Conferentie van commissievoorzitters 
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland 

Plaatsvervanger 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Contact