Alessandra BASSO : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Contact