Elena LIZZI : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 

Contact