Annunziata Mary REES-MOGG : Home 

Lid 

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro 

Plaatsvervanger 

Commissie begrotingscontrole 
Commissie economische en monetaire zaken 
Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Contact