Rosanna CONTE : Home 

Lid 

Commissie visserij 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Plaatsvervanger 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 

Contact