Elisabetta GUALMINI : Home 

Lid 

Begrotingscommissie 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Plaatsvervanger 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 

Contact