Matthew PATTEN : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Iran 

Plaatsvervanger 

Commissie begrotingscontrole 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 

Laatste activiteiten 

Contact