Virginie JORON : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 
Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Plaatsvervanger 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 

Laatste activiteiten 

Contact