Maxette PIRBAKAS : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie regionale ontwikkeling 
Commissie visserij 

Contact