Vasile BLAGA : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Contact