Sara CERDAS : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 

Laatste activiteiten 

Situatie in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) PT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Het aantal leden van de interparlementaire delegaties (B9-0005/2019) PT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact