Ben HABIB : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo 

Contact