Francisco GUERREIRO : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Lid 

Begrotingscommissie 
Commissie visserij 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Plaatsvervanger 

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland 

Laatste activiteiten 

Contact