Mircea-Gheorghe HAVA : Home 

Lid 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 

Contact