Dan-Ştefan MOTREANU : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Contact