Alexander BERNHUBER : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Plaatsvervanger 

Commissie cultuur en onderwijs 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië 

Laatste activiteiten 

Contact