Isabel SANTOS : Home 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

Contact