Hannes HEIDE : Home 

Lid 

Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie begrotingscontrole 
Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 

Contact