Gilbert COLLARD : Home 

Lid 

Commissie juridische zaken 

Plaatsvervanger 

Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met Israël 

Contact