Pernando BARRENA ARZA : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Irak 

Plaatsvervanger 

Commissie cultuur en onderwijs 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact