Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie internationale handel 

Lid 

Commissie verzoekschriften 

Plaatsvervanger 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met Israël 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Contact