Aurore LALUCQ : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 

Contact