Pierre LARROUTUROU : Home 

Lid 

Begrotingscommissie 
Delegatie voor de betrekkingen met Israël 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Laatste activiteiten 

Contact