Lina GÁLVEZ MUÑOZ : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie industrie, onderzoek en energie 

Lid 

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 

Contact