Brian MONTEITH : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie visserij 
Commissie juridische zaken 
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Contact