Claire FOX : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met Belarus 

Laatste activiteiten 

Contact