Alexandra Louise Rosenfield PHILLIPS : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 ... : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 ... : Green Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 02-07-2019 ... : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 02-07-2019 ... : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 ... : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 02-07-2019 ... : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement

Contact