Alexandra Louise Rosenfield PHILLIPS : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 

Contact