Frances FITZGERALD : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Laatste activiteiten 

Contact