Lídia PEREIRA : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Laatste activiteiten 

Contact